TANDEM STAL specjalizuje się w cięciu stali strumieniem wody.

Technologia polega na użyciu używa strugi wody do przyspieszenia ziaren ścierniwa (najczęściej jest nim garnet). Woda po przejściu przez dyszę wodną powoduje inżektorowe zasysanie ścierniwa do komory miksującej. Mieszanina wody i ścierniwa kierowana jest następnie do dyszy hydro-ściernej w celu jej uformowania i ustabilizowania. Powstająca w ten sposób struga posiada wystarczającą ilość energii aby przeciąć najtwardsze materiały. Prędkość takiej strugi, u wylotu z dyszy, przekracza 300m/s.

Technologia pozwala na cięcie bardzo twardych materiałów o grubości 150 mm i więcej.

Podstawową zaletą tej technologii jest bardzo niska temperatura cięcia oraz wysoka dokładność krawędzi cięcia. W przeciwieństwie do technologii cięcia laserem czy plazmą, na krawędzi cięcia nie powstają zadziory, które trzeba dodatkowo obrabiać, a sam materiał nie odkształca się pod wpływem wysokiej temperatury, nacisków mechanicznych czy oddziaływań chemicznych. Kolejnym atutem technologii cięcia wodą jest krótki proces przygotowania produkcji, co w połączeniu z oprogramowaniem CNC daje możliwość korzystania z tej metody zarówno podczas produkcji jednostkowej jak i seryjnej.

Cięcie strumieniem wody doskonale nadaje się do przecinania i wycinania takich materiałów jak:

 • Stal (węglowa, stopowa, narzędziowa, nierdzewna, kwasoodporna, ulepszona cieplnie, ocynkowana, chromowana, itp.)
 • Metale kolorowe i ich stopy (aluminium, mosiądz, miedź, brąz, durale itp.)
 • Kamień naturalny (marmur, piaskowiec, granit, grafit itp.)
 • Szkło (zwykłe, warstwowe, zbrojone itp.)
 • Ceramika, gresy, płytki ceramiczne, porcelana itp.
 • Drewno i materiały drewnopochodne ( MDF, sklejka, OSB, itp.)
 • Materiały warstwowe i kompozyty
 • Tworzywa sztuczne

Cięcie wodą umożliwia wykonanie dowolnego elementu i detalu w pożądanej jakości: od idealnie gładkiej powierzchni, aż po krawędź o dużej chropowatości, w zależności od rodzaju cięcia. Tnąc na małej prędkości uzyskujemy najwyższą jakość, detal jest wykonany „na gotowo”, często bez konieczności poddawania dalszej obróbce. Cięcie strumieniem wody bardzo dużą prędkością jest zalecane w sytuacjach, gdy Klient nie potrzebuje idealnie gładkiej powierzchni wycinanego detalu. Proces cięcia jest znacznie krótszy. Istnieje możliwość zaprogramowania różnych jakości na całej powierzchni wycinanego materiału. Dla przykładu: otwory w wycinanym detalu można wykonać w wysokiej jakości, a obrysowe cięcie z większą prędkością w niższej jakości.

Cięcie strumieniem wody jest zalecane we wszystkich przypadkach, w których przecinanie tarczą, obróbka ubytkowa lub obróbka termiczna przynoszą niezadowalające jakościowo efekty. Wykorzystanie technologii zwłaszcza przy automatyzacji procesów produkcyjnych umożliwiające obniżenie kosztów to priorytetowy powód dla których przedsiębiorstwa są skłonne do korzystania z naszych usług cięcia strumieniem wody.

W zakresie cięcia metali strumień wody konkuruje w pierwszym rzędzie z alternatywnymi technikami cięcia, takimi, jak cięcie laserem lub plazmą. Zasadniczo strumień wody może obrabiać metale o większej grubości, niż laser i cięcie jest precyzyjniejsze, niż to wykonane technologią laserową. Cięcie strumieniem wody jako proces cięcia na zimno jest szczególnie pożądane we wszystkich zastosowaniach, w których materiał nie może być poddawany działaniu wysokiej temperatury (np. materiały po obróbce cieplnej).

Wśród wielu zalet metody cięcia strumieniem wody wyróżnić możemy:

 • Wysoki stopień precyzji– kosztowne docinanie staje się dzięki temu zbędne
 • Wysokie prędkości cięcia przy zachowaniu bardzo dobrej jakość krawędzi
 • Cięcie na zimno – wyklucza tworzenie się rozgrzanych stref w obrębie materiału, bezproblemowa obróbka utwardzonych materiałów oraz brak naprężenia materiału
 • Krawędzie cięcia bez zadziorów – w przypadku większości zastosowań nie jest konieczna późniejsza obróbka krawędzi cięcia
 • Brak odkształcenia oraz zmiany metalurgicznej materiału za względów termicznych
 • Większe bezpieczeństwo dla użytkownika i dla środowiska – nie są wytwarzane opary ani pył pochodzący z materiału; nie są potrzebne kosztowne chłodziwa
 • Niewielka szerokość szczeliny cięcia
 • Brak utwardzania materiału wzdłuż krawędzi cięcia

Swoim klientom oferujemy cięcie urządzeniem Bison CNC, który charakteryzuje się precyzją, szybkością i jest wydajny. Jest jedną z najlepszych wypalarek CNC do kształtowego cięcia metali. Bison CNC ma zastosowanie przy produkcji kontenerów, kotłów i konstrukcji budowlanych. Dzięki cięciu w lustrze wody, cięcie jest cichsze i otrzymuje się lepszą powierzchnię ciętego materiału. Ograniczenie odkształceń wypalanych detali ma szczególne znaczeniu podczas cięcia stali o grubości od 0,5 mm  do 3 mm.